2 maart 2017

Pro Deo

Kunt u de advocaatkosten niet zelf betalen? Rustenburg Advocaten werkt op basis van een toevoeging (pro-deo), die wij voor u aanvragen.  Als de toevoeging  wordt verleend, worden de kosten door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed op de eigen bijdrage en het griffierecht (kosten van de rechtbank of het gerechtshof) na.

Als u een  minimaal inkomen heeft  of een uitkering ontvangt, regelen wij voor u  de vergoeding via bijzondere bijstand. Als bijzondere bijstand wordt toegekend,  worden zowel de eigen bijdrage als het griffierecht  volledig vergoed.