2 maart 2017

WSNP

Schulden kunnen hoog oplopen, waardoor uw situatie uitzichtloos wordt. De wet biedt een hulpverleningstraject: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). In geval van afwijzing van een WSNP-aanvraag kan de advocaat hoger beroep instellen.

Ook bij een dreigende tussentijdse beëindiging van de WSNP of bij een dreigend einde van een WSNP zonder schone lei, kunt u de bijstand van een advocaat krijgen.